Dette sted er kun for de få.

Så skrub du bare af. Tak!

Plejehjem sagde nej tak til sovepiller

På demensplejehjemmet Dagmarsminde i Græsted er det ikke et særsyn, at kaninerne kommer med ind i dagligstuen til de ældre - de tjener nemlig et større formål end som så:

Den ro, som dyrene giver de demente beboere, har erstattet alle former for beroligende medicin.

Se plejehjemmets forstander May Bjerre Eiby fortælle om tankerne bag dyr på Dagmarsminde

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-19-plejehjem-sagde-nej-tak-til-sovepiller-og-erstattede-det-med-kaeledyr

"Det behøver ikke være sådan"

"Tilbage i 2003, gennemførte den britiske regering en undersøgelse, der målte regnefærdigheden i befolkningen. Og de var rystet over at se, at for hver 100 erhvervsaktive voksne, manglede 47 af dem .... evnen til at regne med brøker, procenter og decimaler. "

"Det er klart, at der er et problem med regnefærdigheden, fordi dette er en vigtig færdighed i livet. Mange af de forandringer, som vi gerne vil gennemføre i dette århundrede involverer, at vi bliver mere komfortable med tal."

"Det er ikke bare et engelsk problem. OECD udgav i år nogle tal om regnefærdighed hos unge, og forrest lå USA med næsten 40 procent af unge, som har ringe regnefærdigheder. England er der også, men der er syv OECD-lande med værdier over 20 procent. Det er et problem, fordi det ikke behøver at være sådan."

"Sådan laver vi en 100 år gammel skov på kun 10 år"

"Jeg er en iværksætter der gør det lettere at lave en skov. Vi har hjulpet fabrikker, gårde, skoler, hjem, feriesteder, lejlighedsboliger, offentlige parker og endda en zoologisk have til at få en af sådanne skove."

"En skov er ikke et isoleret stykke jord, hvor dyr lever sammen. En skov kan være en integreret del af vores byområder. En skov, for mig, er et sted, så tæt pakket med træer, at man næsten ikke kan gå derind. Størrelsen har ingen betydning."

"Skoven gror i fællesskab. Hvis de samme træer - samme arter - var plantet individuelt, ville de ikke gro nær så hurtigt. Og det er sådan, at vi laver en 100 år gammel skov på kun 10 år."

Få taget en god ide op i byrådet

Flere steder får helt almindelige danskere med en god ide mulighed for at få et forslag taget op i det lokale byråd.

Det skal de kunne, hvis borgerne kan vise, at der er opbakning til forslaget. Det kan ske ved at skaffe et antal underskrifter, som svarer til et mandat i det lokale byråd. Det vil betyde, at man rundt regnet skal samle mellem 500 og 2500 underskrifter, hvis kommunen vælger den løsning - alt efter kommunens størrelse.

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-06-17-blog-alle-skal-kunne-faa-en-ide-taget-op-i-byraadet

"Jeg synes ikke, det er ret demokratisk"

"I juni i år, lancerede jeg the Global Vote. og the Global Vote gør præcis det, der står på indpakningen. For første gang i historien, lader den alle folk, alle steder i verden, stemme i valg, i andre folks lande."

"Og det er meget vigtigt fordi vi lever i en globaliseret, hyperforbundet, massiv gensidig afhængig verden, hvor alle politiske afgørelser i andre folks lande kan og vil have betydning for vores liv uanset hvem vi er, uanset hvor vi bor."

"Kæmpe beslutninger som påvirker os alle bliver bestemt af relativt få mennesker. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes ikke, det er ret demokratisk. Så jeg prøver at råde bod på det."

»Man burde klone Helen Jeppesen«

"I kraft af Danmarks første og eneste sociale vicevært på ældreområdet tager beboerne sig af hinanden som under sydligere himmelstrøg, hvor der er tradition for den slags."

"Den nye type medarbejder vender op og ned på stereotype forestillinger om ældre og ældreomsorg. Hun skaber ikke bare tryghed og øget livskvalitet, men gør også den enkelte stærk og mere selvhjulpen, så beboerne skaber netværk og hjælper hinanden."

"En social vicevært erstatter ikke den traditionelle ældrepleje, men kan udskyde behovet for hjemmepleje. Det må være guf for enhver kommunalbestyrelse med hovedbrud over stigende budgetter på ældreområdet."

Artikel i Politiken

Rapport om Sociale Viceværter (PDF)

"That might sound scary. I've been doing this for a long time and I have found it to be wonderful."

"Whether you like it or not, radical transparency and algorithmic decision-making is coming at you fast, and it's going to change your life. That's because it's now easy to take algorithms and embed them into computers and gather all that data that you're leaving on yourself all over the place, and know what you're like, and then direct the computers to interact with you in ways that are better than most people can."

"Well, that might sound scary. I've been doing this for a long time and I have found it to be wonderful."

Dette foredrag trænger til en oversættelse. Er det dig?

"Billions of people still live without an address"

"According to the UN, billions of people still live without an address. The economist Hernando de Soto said, "Without an address, you live outside the law. You might as well not exist." I'm here to tell you how my team and I are trying to change that."

Dette foredrag trænger til en oversættelse. Er det dig?

Ingen sidder i kørestol

"Ifølge May Bjerre Eiby sidder ingen af de ti beboere i kørestol, deres korttidshukommelse er vendt tilbage, og de er blevet mere opmærksomme på deres omgivelser og mere empatiske overfor hinanden."

"May Bjerre Eibys ønske er, at stedet kan være med til at vise vej for andre, og hvordan vi som samfund skal behandle vores ældre, syge og demente."

Læs hele historien fra TV2 her.

Kristian Ruby, generalsekretær for EURELECTRIC, organisationen for EU’s energiselskaber og Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi:

"Når fremtidens skolebøger skal beskrive den globale indsats mod klimaforandringerne, vil 2017 stå som et vendepunkt. Det var året, hvor grøn energi overhalede den fossile. I foråret vandt Ørsted kontrakten på verdens første havvindmøllepark uden støtte. Og prisen på solceller og vindmøller sætter igen og igen nye bundrekorder."

Information 20.122017

Utraditionelle visitkort

Var det ikke en ide, der kunne arbejdes videre med?

Finally, a breakthrough alternative to growth economics – the doughnut

"We cannot use the models that caused our crises to solve them. We need to reframe the problem. This is what the most inspiring book published so far this year has done."

"By rethinking economics from first principles, Raworth allows us to integrate our specific propositions into a coherent programme, and then to measure the extent to which it is realised."

"I see her as the John Maynard Keynes of the 21st century: by reframing the economy, she allows us to change our view of who we are, where we stand, and what we want to be."

Se hele artiklen på The Guardian

Kate Raworth hjemmeside

Hvordan ørkendannelse bekæmpes og klimaændringen vendes

"Ørkendannelse betyder at land forvandles til ørken," siger Allan Savory i sin rolige men indtryksfulde tale. Og skræmmende er det, at den sker for omkring 2/3 af verdens græsjorde, samt accellererer klimaændringen og gør, at traditionelle græsnings-baserede samfund synker ned i social kaos. Savory har viet sit liv til at stoppe dette. Han mener nu - og det viser hans arbejde - at en overraskende faktor, kan beskytte græslandene, og endda genindvinde forringet jord, som har været ørken.

(Danske undertekster er på vej)